ГАРАНТ ЯКИЙ ДАВНО НІЧОГО НЕ ГАРАНТУЄ ?

Право на достатній життєвий рівень, соціальний захист та свободу від бідності навмисно ігнорується гарантом Конституції України та депутатами ВР!

Достатній рівень життя, що забезпечує свободу від бідності, є невід’ємним правом людини. На універсальному рівні це право знайшло відображення у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенції про права дитини та інших міжнародних документах.

В ст.48 Конституції України передбачено, що кожен громадянин України має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Це положення Основного Закону відтворює вимоги ст.25 Загальної декларації прав людини щодо забезпечення високої якості життя на засадах соціальної справедливості, досягнення гідного життєвого рівня. На жаль, це право в нашій державі сьогодні масово порушується.

P. S

Все саме так, тому як нема кому притягти до відповідальності за цей злочин , а ні депутатів ВР, а ні самого гаранта разом з його поплічниками.

ЖИТИ ПО – НОВОМУ ЦЕ КОЛИ НАЙПРАЦЬОВИТІШИЙ НАРОД ЖЕБРАКУЄ , ГОДУЮЧІ ОЛІГАРХІВ ТА ПОСТІЙНО РАХУЮЧІ КОПІКИ.

Максим Голосной