НОВОМОСКОВЦЯМ ПРОПОНУЮТЬ СТАТИ ПРИЙОМНИМИ БАТЬКАМИ

Кожна дитина потребує тепла й захисту батьків, проживання й виховання в родині. Лише сім’я здатна задовольнити основні потреби дитини, надавати стимули для її подальшого розвитку, створювати добру атмосферу. Якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, альтернативою є інші, сучасні форми сімейного виховання сиріт: опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Так, в місті Новомосковську проживає 69 сімей опікунів, які виховують 84 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 20 вихованців і 4 прийомні сім’ї – 6 прийомних дітей.

З початку 2019 року в місті Новомосковську посиротіло 9 дітей. Всі діти забезпечені сімейними формами виховання: опікою, прийомною сім’єю. Про останню і піде розмова.

Що таке прийомна сім’я?

Під прийомною сім′єю розуміють сім′ю чи окрему особу, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно за плату взяла на виховання спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто може бути прийомними батьками?

Прийомними батьками можуть бути подружжя або окремі особи, які не перебувають у шлюбі і взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомними батьками можуть бути повнолітні та працездатні особи, крім наступних випадків :
– не пройшли курс підготовки кандидатів у прийомні батьки;
– визнані в установленому порядку недієздатними, або обмежено дієздатними;
– позбавлені батьківських прав;
– колишні опікуни (піклувальники, усиновителі) позбавлені відповідних прав за неналежне виконання покладених на них обов’язків;
– за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну чи наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

До якого віку прийомні діти можуть перебувати у прийомних сім′ях?

Прийомні діти перебувають у прийомній сім′ї до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі 1-4 рівня акредитації до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги.

З яких джерел фінансується утримання прийомних сімей?

Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім′ї, перераховуються на особистий рахунок одного з батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім′ї.

Більш докладну інформацію можна отримати в Новомосковському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розташованого за адресою: вул. Паланочна, буд. 29, та в службі у справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міської ради по вул. Гетьманській, буд. 14 або за телефоном: 38-00-26.

Полтавець Н.В., головний спеціаліст служби у справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міської ради